KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 23 JUNI 2020

Ahlafors Bryggerier AB kallar härmed samtliga aktieägare i Bolaget till ordinarie årsstämma.
Stämman avhandlas i Pelarteatern eller Bryggeriet, Ahlafors fabriker tisdagen, 23 juni kl. 19.00.

Det är obligatorisk med anmälan till årsstämman denna gång pga Corona pandemin. Anmälan lämnas per mail, info@ahlafors.se eller via telefon till bryggeriet, 0303-741890.

När vi vet hur många som vill närvara meddelar vi er vilken plats stämman kommer att hållas på.

Lämna skriftlig fullmakt till person (som inte behöver vara aktieägare) som du vill skall företräda dig vid stämman, om du själv inte kan närvara.

Välkomna.