Årsstämma 2018

Aktieägare kallas till ordinarie årsstämma

Tisdag 24 april 2018 kl 19.00

Plats: Pelarteatern/bryggeriet i Ahlafors Fabriker