Årsstämma 2017

Aktieägare kallas till ordinarie årsstämma

Onsdag 26 april 2017 kl 19.00

Plats: Pelarteatern i Ahlafors Fabrik