Årssämma 2019

Aktieägare kallas till ordinarie årsstämma

Tisdag 28 maj 2019 kl 19.00

Plats: Pelarteatern/bryggeriet i Ahlafors Fabriker