Aktieägare kallas till ordinarie årsstämma

Onsdagen den 9 juni 2021 kl 19:00

Plats: Ahlafors Fabrik