Ahlafors Tids Nog

Sällan har ett namn på en öl varit mer passande!

Den här ölen skulle lanserats redan i juni, men covid-19-relaterat strul tvingade oss att ändra till juli. Då visade det sig att administrativt trassel (eller rakare uttryckt på västsvenska: ”feppel”) och strikt regelverk gjorde ytterligare förskjutning nödvändig. Nu i augusti är den emellertid här… Tids Nog!!

Redan från början i processen med att ta fram den här session-IPAn så ville vi lyfta fram kopplingen mellan session-begreppet och dess innebörd av alkoholsvag njutning under längre tid och vårt vackra klocktorn på fabriken. Det kändes logiskt och dessutom rätt ur ett historiskt perspektiv: Förr, då vår fabrik var ett sjudande aktivt spinneri, var öl ofta förekommande i svagare varianter vilka kunde tjänstgöra som törstsläckare i vardagen. Vi föreställde oss exempelvis hur nattvakten på fabriken, båtsman Brandt från båtsmanstorpet i Brandsbo, längtade efter en välsignande klunk öl då han kämpade sig upp och ner i klocktorn och andra fabrikstrappor under långa nattpass.
Det är intressant att fundera kring skillnader och likheter med öldrickande idag, där törstsläckandet fortfarande är centralt, men där fokus för många också ligger på bryggarhantverket och detaljerna i ölens uppbyggnad. Vad känner jag för dofter och smaker? Vilken humle är typiskt för den här sortens IPA? Har bryggmästaren lyckats hitta den där balansen som jag gillar? Vi tror inte att skillnaden är så stor! Även om båtsman Brandt kanske inte hade detaljkunskap om olika amerikanska humlesorter så kunde han känna igen en god öl när han drack den och det hoppas vi att du också gör!

När upptäcker du att smak inte alltid sitter i styrkan?

  • Tids Nog!