Ahlafors Fabrikator är här!

Fabrikator spinner en tydlig tråd mellan textilfabrikens industrihistoria och -ator, Paulanermunkarnas suffix för ölstilen Dubbelbock.

Det är 25 år sedan Ahlaforsgängets idé blev verklighet. Kärlek och malt har hållit bryggeriet igång sedan dess. Mäktigt! Det firar vi med premiär för en, just mäktig, kraftfull öl av en typ som också har en rik historia!

I mitten av 1990-talet var idén som kläcktes egentligen att betrakta som fullkomligt vansinnig:
-Starta ett eget lokalt bryggeri? I Ahlafors!?
I dåtidens Sverige fanns inga små lokala bryggerier alls. Alla hade dött under 1960, -70 och –80 talen. Öl producerades industriellt av några få stora jättar. De försök som gjorts att starta något småskaligt slutade ofta i rask konkurs. Initiativet i Ahlafors blev dock långlivat och måste ses som en förelöpare och pionjärinsats i den revolution som sedan kom när det gäller småskaligt, hantverksmässigt ölbryggande! Framgångsreceptet är tveklöst, förutom bra bryggmästare och god öl, den passion, lust och lagkänsla som alltid präglat Ahlafors Bryggerier och som sammanfattas i devisen: Kärlek och Malt!!

Att kalla ölentusiasterna hos Ahlafors Bryggerier för munkar är kanske inte helt sanningsenligt, men nog finns det en gemensam nämnare i just passionen? Hos oss har medarbetarna öl som intresse och arbetet görs av kärlek till hantverket snarare än av andra drivkrafter. Munkarna i Bayern var ju också experter på ölbryggande och det är hos dem som dubbelbocken, vilken blir vårt första nya öl under vårt 25:e år, har sitt ursprung. Man kallade ibland öltypen för ”flytande bröd” då den togs fram för att hjälpa munkarna att klara sig igenom den långa fasteperioden. Det flytande brödet var inte bara närande utan ansågs också rena kropp och själ. Därför gav man sitt öl namnet ”Salvator”- frälsare. Suffixet -ator har därefter blivit ett kännetecken på öl av typen Dubbelbock.

Något av en frälsarroll för idén om ett småskaligt lokalt bryggeri i Alafors får man nog säga att våra fantastiska lokaler spelat. Att det genom en engagerad lokal entreprenör fanns möjlighet att kunna förlägga verksamheten i gamla fabrikslokaler med både historia och möjligheter har förstås bidragit till bryggeriets karaktär och långa livslängd. DNA från svensk hantverks- och industrihistoria skapade rejäla ben att stå på för Ahlafors Bryggerier. Den gamla vackra fabriksbyggnaden i tegel firar också jubileum under 2021. Det är 165 år sedan som Ahlafors Spinneriaktiebolag drog igång sin produktion på den plats där vi brygger vårt öl. Spinnerifabrikens och bygdens historia är viktiga ingredienser i vårt bryggande. Det bryggs gott öl på många ställen runt jorden. Öl med vår unika historia bryggs bara här!

Nu ser du tydligt vilka trådar som spunnits samman till den dryck vi kallar Ahlafors Fabrikator.

Njut den sakta! Låt din kropp och själ renas!